Usluge

Revizija financijskih izvještaja

Cilj revizije jest izraziti mišljenje o tome jesu li financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom toku i Izvještaj o promjeni glavnice), u svim bitnim odrednicama, u skladu s utvrđenim financijskim okvirom izvještavanja.

Pročitajte više
Revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala

Revizija povećanja temeljnog kapitala zakonski se mora provesti prilikom unosa stvari ili prava, bilo kod osnivanja novog društva, bilo kod povećanja temeljnog kapitala postojećeg društva, te kod uvećanja iz vlastitih sredstava (rezervi ili zadržanih dobitaka).

Pročitajte više
Revizija pripajanja, odvajanja i spajanja

Revizija postupaka spajanja/pripajanja/odvajanja dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću, podrazumijeva pregled Plana podjele ili Ugovora o podjelu, spajanju, ili pripajanju za svako društvo koje sudjeluje u postupku, kao i ostalih relevantnih podataka u cijelom procesu.

Pročitajte više
Skraćena revizija

Skraćena revizija ili uvid u financijske izvještaje usluga je koju potražuju društva koja nisu obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja. U sklopu usluge vrši se analitička provjera u svrhu utvrđivanja stupnja ispravnosti prikazivanja financijskih izvještaja.

Pročitajte više
Due diligence

Due diligence je proces analize poslovanja neke tvrtke, uzimajući u obzir ne samo aspekte protekloga stanja nego i predviđanja budućih smjerova razvoja. Pritom se pristupa detaljnom ispitivanju poslovanja s financijskog, poreznog, pravnog i komercijalnog stajališta.

Pročitajte više
Revizije EU projekata

Revizija EU projekata proces je verifikacije troškova generiranih u projektima financiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Ulaskom Republike Hrvatske u EU, poduzetnicima se otvaraju velike mogućnosti financiranja svojih projekata sredstvima iz EU fondova.

Pročitajte više
Poslovno, porezno i računovodstveno savjetovanje

Uslugu poslovnog, poreznog i računovodstvenog savjetovanja temeljimo na desetogodišnjem iskustvu u poslovima računovodstva, revizije i poreznog savjetovanja, temeljem čega imamo niz praktičkih modela koji su neophodni za davanje navedenih usluga.

Pročitajte više
Studije izvodljivosti, investicijske studije, procjene društva

Studija izvodljivosti predstavlja dokument (elaborat) koji pomaže investitoru u donošenju odluke na način da odgovara na pitanje je li određeni projekt tržišno i financijski isplativ i u kojem roku.

Pročitajte više

Obratite nam se s povjerenjem i svoje poslovanje usmjerite prema uspjehu!