Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o., Koprivnica