Nikolina BunčićOvlašteni revizor

Nikolina Bunčić
Područja ekspertize
  • Revizije financijskih izvještaja
  • Porezni i računovodstveni konzalting
  • Due diligence
Edukacija
  • Položen ispit za ovlaštenog revizora, pri Hrvatskoj revizorskoj komori, 2016. godine
  • Uvjerenje o stečenom zvanju ovlaštenog računovođe, 2008. godine, u organizaciji udruge “Hrvatski računovođa”
  • Članica udruge “Hrvatski računovođa”, neovisna udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika
  • Dodiplomski studij ekonomije – Ekonomski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, 2005. godina

Nikolina je karijeru započela 2004. godine u revizorskoj tvrtki Progres-Revizija d.o.o., u Zagrebu, kao revizor pripravnik u Odjelu revizije zadužena za obavljanje pomoćnih revizorskih poslova.

Sredinom 2005. godine u istoj tvrtki na poziciji revizora, zadužena je za vođenje revizija trgovačkih društava (planiranje, revidiranje, pisanje revizijskih izvještaja, i sl.), te izrada financijskih analiza poslovanja. Članica je tima za izradu posebnih revizija (revizija osnivanja, dokapitalizacije, i sl.). Sudjelovala je u računovodstvenom i poreznom konzaltingu.

Sredinom 2007. godine prelazi u multinacionalnu tvrtku Merkur International d.o.o. (kasnije Merkur-Hrvatska d.o.o.) na poziciju voditelja interne revizije i kontrolinga, a od početka 2008. godine u istom društvu na poziciju voditelj računovodstva. U sklopu ove pozicije bila je direktno zadužena i za vođenje računovodstva divizije Mersteel d.o.o. te ovisnih društava Merkur Nekretnine d.o.o., Mirakul Gradnja d.o.o. te Merkur-Projekt d.o.o. Glavna zaduženja su joj bila izrada mjesečnih, kvartalnih, godišnjih izvještaja za Upravu Hrvatske te Upravu Matice u inozemstvu, direktan kontakt s predstavnicima Porezne uprave, internim i eksternim revizorima, rad na razvoju i implementaciji informatičko-računovodstveno- financijsko-komercijalnog internog sustava, koordinacija i razvoj zaposlenih, osiguravanje usklađenosti financijskih izvještaja sa zakonskim odredbama i računovodstvenim okvirima te korporativnim politikama i procedurama.

Krajem 2014. godine prelazi u tvrtku Perfectus revizija d.o.o. na poziciju revizor, gdje obavlja poslove revizije i savjetovanja te se specijalizira za porezno i poslovno savjetovanje. Angažirana kao vanjski predavač na temu Računovodstva, poreza i financijskog izvještavanja.

kontakt podaci

Karlovačka cesta 2B 10000 Zagreb, Hrvatska

Društvene mreže